عمل بینی در رشت

دکتر لاله ترابی جراح بینی در رشت

دکتر لاله ترابی متخصص گوش، حلق و بینی و جراحی زیبایی بینی در رشت می باشند. دکتر ترابی دوره پزشکی عمومی خود را در سال ۱۳۷۱ دریافت نمودند و پس از آن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرفته شدند و در سال ۱۳۷۶ موفق به اخذ دوره تخصص گوش، حلق …

بیشتر بخوانید »

دکتر ابراهیم فهیم نیا جراح بینی در رشت

دکتر ابراهیم فهیم نیا

دکتر ابراهیم فهیم نیا متخصص جراحی عمومی و جراحی زیبایی بینی در رشت می باشند. دکتر فهیم نیا پزشکی عمومی خود را در سال ۱۳۷۱ دریافت نمودند و پس از آن دوره تخصص جراحی عمومی را در سال ۱۳۸۶ به اتمام رساندند. ایشان در زمینه جراحی زیبایی بینی عمل های …

بیشتر بخوانید »

دکتر ملیحه اکبرپور جراح بینی در رشت

دکتر ملیحه اکبرپور

دکتر ملیحه اکبرپور متخصص گوش، حلق و بینی و جراحی زیبایی بینی در رشت می باشند. دکتر اکبرپور دوره پزشکی خود را در سال ۱۳۹۰ به اتمام رساندند و پس از آن در زمینه گوش، گلو و بینی مشغول به ادامه تحصیل شدند و در سال ۱۳۹۶ موفق به اخذ …

بیشتر بخوانید »

دکتر نسیم کوشا جراح بینی در رشت

دکتر نسیم کوشا متخصص گوش، گلو و بینی و جراحی زیبایی بینی در رشت می باشند. دکتر کوشا دوره پزشکی عمومی خود را در سال ۱۳۸۱ به اتمام رساندند و پس از آن مشغول به ادامه تحصیل در زمینه گوش، حلق و بینی شدند و در سال ۱۳۸۸ موفق به …

بیشتر بخوانید »

دکتر فروغ ابراهیمی نژاد جراح بینی در رشت

دکتر فروغ ابراهیمی نژاد متخصص گوش، گلو و بینی و جراحی زیبایی بینی در رشت می باشند. دکتر ابراهیمی نژاد دوره پزشکی عمومی خود را در سال ۱۳۷۸ دریافت نمودند و پس از آن با تحصیل در زمینه گوش، گلو و بینی موفق به اخذ تخصص خود در سال ۱۳۸۲ …

بیشتر بخوانید »

دکتر نگین نجمی جراح بینی در رشت

دکتر نگین نجمی

دکتر نگین نجمی متخصص گوش، حلق و بینی و جراحی زیبایی بینی در رشت می باشند. دکتر نجمی دوره پزشکی عمومی خود را در سال ۱۳۸۴ به اتمام رساندند و پس از آن در زمینه گوش، گلو و بینی مشغول به تحصیل شدند و در نهایت در سال ۱۳۹۰ موفق …

بیشتر بخوانید »

بهترین جراح بینی گوشتی در رشت

بهترین جراح بینی گوشتی در رشت

بینی افراد به دو دسته بینی های گوشتی و استخوانی تقسیم بندی می شود، در بینی های گوشتی برعکس بینی های استخوانی دارای پوستی ضخیم و غضروفی ضعیف است که همین باعث سخت تر و پیچیده تر شدن جراحی آن نسبت به بینی های استخوانی می شود. یکی از مهم …

بیشتر بخوانید »

دکتر واحدی پور جراح بینی در رشت

دکتر مسلم واحدی پور

دکتر مسلم واحدی پور متخصص گوش، حلق و بینی و جراحی زیبایی بینی در رشت می باشند. دکتر واحدی پور دوره پزشکی عمومی خود را در سال ۱۳۸۴ به پایان رساندند و پس از آن در زمینه گوش، گلو و بینی مشغول به ادامه تحصیل گردیدند و در سال ۱۳۹۳ …

بیشتر بخوانید »

دکتر رضا افراه جراح بینی در رشت

دکتر رضا افراه

دکتر رضا افراه متخصص گوش، حلق و بینی و جراحی زیبایی بینی در رشت می باشند. دکتر افراه پس از اتمام دوره پزشکی عمومی خود، مشغول به ادامه تحصیل در زمینه گوش، گلو و بینی شدند و در سال ۱۳۷۷ موفق به دریافت تخصص خود گردیدند. دکتر افراه در زمینه …

بیشتر بخوانید »

دکتر مازیار معصومی جراح بینی در رشت

دکتر مازیار معصومی

دکتر مازیار معصومی متخصص گوش، گلو و بینی و جراحی زیبایی بینی در رشت می باشند.   دکتر معصومی پس از ورود به دانشکده پزشکی، در سال ۱۳۷۶ موفق به اخذ دوره پزشکی خود گردیدند و پس از آن با ورود به دوره تخصصی گوش، گلو و بینی در سال …

بیشتر بخوانید »