Logo-Pezeshk24

عکس های قبل و بعد لمینت دندان می‌تواند در انتخاب نوع لمینت سرامیکی و دندانپزشک متخصص به شما کمک کند. در ادامه عکس قبل و بعد واقعی لمینت دندان دندانپزشکان متخصص پزشک 24 آورده شده است. 

در ادامه می‌توانید عکس قبل و بعد از لمینت دندان را مشاهده کنید:

لمینت دندان در مشهد

قبل و بعد لمینت دندان دکتر معاونی

لمینت دندان دکتر افراشی

لمینت سرامیکی دکتر افراشی

قبل و بعد کامپوزیت ونیر کلینیک سامیاقبل و بعد کامپوزیت کلینیک سامیا

قبل و بعد لمینت دندان دکتر عبادی شیرازقبل و بعد لمینت دندان دکتر عبادی